Intalnim medierea in culturi si tari diferite, in toate sectoarele de interactiune sociala: educatie, religie, relatii angajatori-angajati, sisteme juridice, drept penal, familie, mediu inconjurator, comunitati, cartiere si toate nivelurile de guvernare.
  • mediere-targoviste
"Pacea nu este absenta conflictului, ci prezenta alternativelor creative pentru a raspunde la conflict – alternative la reactii pasive sau agresive, alternative la violenta."   - Dorothy Thompson

BIROU DE MEDIATOR

MEDIERE

Conflictele apar în mod natural în momentul în care oamenii încep să interacţioneze. Două persoane care lucrează împreună pot să nu fie de acord asupra modului în care fiecare îşi îndeplineşte sarcinile sau asupra felului în care una dintre acestea o tratează pe cealaltă. Acest lucru este normal, conţinând în acelaşi timp şi un aspect pozitiv. Când două persoane nu sunt de acord una cu cealaltă, înseamnă că amândurora le pasă şi nu le sunt indiferente problemele respective într-o asemenea măsură încât să adopte o poziţie concurenţială şi să se lupte pentru aceasta.

Atât echipele sau organizaţiile, cât şi indivizii au nevoie de interacţiuni conflictuale pentru a putea progresa. Ideile novatoare pot lua naştere în urma conflictelor - noile moduri de gândire şi modalităţi de a rezolva probleme pot fi folositoare tuturor. Atâta vreme cât oamenii lucrează împreună în echipe sau organizaţii şi le pasă de munca lor şi de modul în care sunt trataţi vor apărea dezacorduri conflictuale. Iar concluzia este că aceste dezacorduri nu pot fi eliminate, iar dacă acest lucru ar fi posibil, atunci s-ar pierde şi o sursă importantă de îmbunătăţire a activităţii.

Atitudinile culturale asupra conflictelor sunt într-o continuă schimbare. Din punct de vedere tradiţional, privim conflictul ca având numai o forţă distructivă, ca pe ceva care trebuie evitat sau redus. Cu toate acestea, în cazul relaţiilor umane, baza o reprezintă dezvoltarea înţelegerii reciproce şi a încrederii între părţile conflictuale. Atitudinile ostile se modifică printr-o serie de experienţe de instruire, pregatire, consiliere şi intervenţii neutre. Accentul se pune pe comunicare şi încredere, în speranţa că părţile vor înţelege faptul că a colabora este mai productiv decât de a acţiona în contradictoriu.

O modalitatea de rezolvare a conflictelor, medierea este definită prin Legea 192/2006 ca fiind o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine în soluționarea conflictelor, urmărindu-se obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Medierea este o negociere asistată. Este în esență dialog sau negociere cu implicarea unei terțe părți. Caracteristicile medierii, desprinse din definiția legală sunt: neutralitatea, imparțialitatea, confidențialitatea și voluntariatul procedurii medierii.