Domenii de Activitate ale Medierii

Medierea se poate utiliza pentru soluţionarea unor conflicte din domenii extrem de variate, atat înainte de a introduce o acţiune în judecată, şi în timpul procedurii litigioase cat şi în faza punerii in executare silită a hotărarii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

 

 • În materie civilă, prin mediere se pot soluţiona conflicte :
  • de natură financiara cu terţi (inclusiv cu bănci, instituţiile statului, instituţii financiare-nebancare, asiguratori);
  • din domeniul protecţiei consumatorului: produse sau servicii defectuoase, garanţii nerespectate, clauze abuzive în contractul dintre consumator şi operatorul economic;
  • din domeniul proprietaţii intelectuale: proprietate industrială, drepturile de autor şi drepturile conexe, proprietate intelectuala, know-how, copyright;
  • în domeniul educaţiei şi învătămantului (toate gradele): cu privire la exprimarea inadecvată sau jignitoare, comportament abuziv, violenţă, comportament ilegal, ofensă adusă cadrului didactic, comportament şcolar neadecvat
  • în materia dreptului proprietăţii: referitoare la vecinătate, coproprietate, raporturi locative, evacuări, revendicări;
  • în materia succesiunilor: cu privire la testament, moştenire legală, împărţire bunuri, drept de abitaţie soţ/soţie supravieţuitor/oare, cheltuieli aferente înmormantării
  • în domeniul turismului: calitatea serviciilor, informaţiile furnizate (preţ, destinaţie, cazare, formalităţi, asigurări);
  • în domeniul protecţiei mediului: actiuni/decizii care pot avea impact asupra mediului, managementul, depozitarea, transportarea şi incinerarea deşeurilor;
 • În materie comercială, prin mediere se pot soluţiona conflicte privind asocieri, parteneriate, derularea contractelor (servicii, livrare, calitate), debite, majorări de costuri, întarzieri în executare sau neexecutare, transport, finanţări (leasing, credite bancare şi non-bancare), consultanţa, vȃnzare-cumpărare, asigurări.