Medierea in cauzele penale

Participarea la sedinta de informare cu privire la avantajele pe care le presupune medierea este insa obligatorie “in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul“ (art. 60AA lit. g din Legea medierii). Atunci cand victima nu vrea sa participe impreuna cu faptuitorul la sedinta de informare, aceasta se desfasoara separat. Legea medierii prevede posibilitatea recurgerii la mediere in diferitele etape ale procesului penal. Atunci cand partile recurg la solutionarea conflictului pe calea medierii inaintea inceperii procesului penal , partea vatamata nu va mai putea sesiza organele de cercetare penala cu privire la savarsirea acelei infractiuni . Atunci cand se initiaza procedura medierii pe durata termenului de doua luni in care se poate introduce plangerea prealabila, acesta se suspenda (art.69 alin.2 din Legea medierii). In ipoteza in care partile nu reusesc sa solutioneze conflictul prin mediere, partea vatamata va putea sa introduca plangerea prealabila cu privire la savarsirea respectivei infractiuni, in termenul legal. In cazul in care se initiaza medierea dupa inceperea urmaririi penale , aceasta se suspenda, pentru o durata de cel mult trei luni de la data semnarii contractului de mediere. Aceeasi solutie a suspendarii se impune si in cazul judecarii cauzei, atunci cand se prezinta un contract de mediere. Incheierea procedurii medierii atrage incetarea suspendarii urmaririi penale, respectiv a judecarii cauzei, chiar inaintea expirarii termenului de trei luni. Reluarea procesului penal are loc la expirarea termenului de suspendare de trei luni sau imediat dupa primirea de catre organele judiciare a procesului-verbal prin care se constata faptul ca partile nu s-au impacat prin procedura medierii. Atunci cand se ajunge la o solutionare a cauzei, mediatorului ii revine obligatia legala de a comunica organului judiciar acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii, in original si in format electronic. Atunci cand procedura medierii se incheie prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii, respectiv prin depunerea de catre una dintre parti a contractului de mediere, legea impune ca mediatorul sa transmita organului judiciar doar procesul-verbal semnat de parti si de mediator , atat in original cat si in format electronic. Prin procedura medierii trebuie avuta in vedere garantarea dreptului fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret . Totodata, in procesul-verbal incheiat trebuie sa se arate daca partile au beneficiat sau daca au renuntat expres la dreptul de a beneficia de asistenta unui avocat, respectiv de serviciile unui interpret . De asemenea, in cadrul procedurii medierii trebuie respectate garantiile prevazute de lege in cazul minorilor pentru desfasurarea procesului penal, avandu-se in vedere particularitatile psiho-fizice ale acestora, precum si scopul educarii lor.

 


Sursa: euroavocatura.ro

Medierea in cauzele cu mai multi inculpati

In ipoteza savarsirii unei infractiuni pentru care impacarea partilor inlatura raspunderea penala iar in cauza exista mai multi inculpati , daca acordul de mediere intervine cu privire la toti acestia, acesta va constitui o cauza care inlatura raspunderea penala, determinand incetarea urmaririi penale, respectiv incetarea procesului penal, in temeiul art. 10 alin.1 lit.h) C.proc.pen. Atunci cand acordul de mediere intervine doar cu privire la o parte dintre acestia , dat fiind ca impacarea partilor produce efecte in personam, medierea isi va produce efectele doar cu privire la persoanele care au semnat contractul de mediere . Va opera astfel disjungerea cauzei penale, procesul penal continuand fata de ceilalti inculpati. Daca prin acordul de mediere partea vatamata decide sa isi retraga plangere a, in considerarea faptului ca retragerea plangerii prealabile produce efecte in rem , medierea i si va produce efectele fata de toti coinculpatii/ invinuitii/ faptuitorii, chiar daca nu toti au fost parte la contractul de mediere. Astfel, daca procedura medierii se initiaza dupa ce se pune in miscare actiunea penala, cu privire doar la o parte dintre coinculpati, doar fata de acestia se va suspenda urmarirea penala, respectiv judecata, pentru durata de maxim 3 luni de la data semnarii contractului de mediere, prevazuta de art. 70 din Legea 192/2006 . Avand in vedere lipsa unor prevederi exprese in acest sens si a unei jurisprudente in materie ne intrebam ce se va intampla in ipoteza in care se recurge la procedura medierii doar cu o parte dintre faptuitori, pe durata termenului de doua luni in care se poate introduce plangerea prealabila: termenul se va suspenda cu privire la toti coinculpatii, sau doar cu privire la cei cu care se incearca medierea litigiului? Consideram ca, intr-o atare situatie, acest termen se suspenda doar cu privire la faptuitorii cu care se incearca solutionarea conflictului pe calea medierii , fata de ceilalti faptuitori termenul de doua luni de la data la care persoana vatamata a cunoscut cine sunt acestia continuand sa curga.

 

 
Sursa: euroavocatura.ro